'Google Sites' website design

บริการใหม่: ออกแบบ สร้าง เว็บไซต์ ด้วย Google Sites ค่าบริการเริ่มต้น 3900 เท่านั้น

อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับทุกท่านที่ต้องการมี:

 • เว็บไซต์เป็นของตนเอง

 • เว็บไซต์ ใช้งบประมาณน้อย ระดับ โคตรประหยัด!

 • เว็บไซต์สามารถ ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง 365 วันหรือ 1ปี บนเซิร์ฟเวอร์ทำงานด้วยระบบ CLOีUD ของกูเกิ้ล ด้วยพื้นที่เก็บไฟล์โดยรวม เริ่มต้น 15 GB

 • เว็บไซต์มีระบบแอดมิน สามารถล็อกอิน เข้าถึง ได้จากทุกทีและตลอดเวลา

 • เว็บไซต์มีระบบแก้ไขจัดการเนื้อหา ด้วยระบบ ลากและปล่อย

ประการสำคัญ เป็นอีกทางเลือก สำหรับทุกท่านที่พึงพอใจกับเว็บไซต์ รองรับมือถือ แบบ เรียบ ง่าย ไม่หวือหวาซับซ้อน

 • เว็บตัวอย่าง: google-web-design.com

 • สนใจใช้บริการ ติดต่อ มิสเตอร์โนว์ โทร. 088-757-0901 ไลน์ไอดี. misterknow

รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก
 • เว็บไซต์ แบบ ดั้งเดิม

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 6800 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 2500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-3 หน้ามาตรฐาน 1800 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 600 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบดั้งเดิม

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์

รับทำเว็บไซต์ รองรับ มือถือ
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 7800 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-3 หน้ามาตรฐาน 1800 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 600 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 20000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเบาบาง

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 28000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต และติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของหน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ล

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันเข้มข้นแต่ไม่สูงมากนัก

รับทำเว้บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 20000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเบาบาง

รับทำเว้บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 28000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต และติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของหน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ล

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันเข้มข้นแต่ไม่สูงมากนัก

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 20000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเบาบาง

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
 • เว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์แสดงผล

 • ไม่มี ระบบแอดมิน

 • ค่าบริการ เริ่มต้น รวมแล้ว 28000 รายละเอียดมีดังนี้

 • จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชื่อโดเมน สำหรับ .COM, .NET, .ORG 500 ต่อหนึ่งรอบปี

 • พื้นที่เว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 1 รอบปี 2000 บาท

 • Template Coding / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500

 • จำนวนเว็บ ขนาดมาตรฐาน กว้างยาว 970, 1000 พิกเซล 1-6 หน้ามาตรฐาน 6000 (เกินจาก 3 หน้ามาตรฐาน เสียค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน

 • ปรับแต่ง Google SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google ในที่สุด ด้วยความถี่ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับ มือถือ

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย

 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต และติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของหน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ล

 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์

 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันเข้มข้นแต่ไม่สูงมากนัก