รับทำเว็บไซต์ พังงา Phang Nga Web Design

พังงารับทำเว็บไซต์

มิสเตอร์โนว์

รับทำเว็บไซต์ พังงา Phang Nga Web Design
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษา ลูกค้าทุกระดับความรู้ความชำนาญ
รับทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์กูเกิ้ล รับทำ Google My Business รับปักหมุดบนแผนที่ Google รับทำโฆษณา Google AD รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD

มิสเตอร์โนว์: 7 หมู่ 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองฯ จ. กระบี่ 81000

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3100101826919

มิสเตอร์โนว์ บน แผนที่กูเกิ้ล

ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษา ลูกค้าทุกระดับความรู้ความชำนาญ
รับทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์กูเกิ้ล รับทำ Google My Business รับปักหมุดบนแผนที่ Google รับทำโฆษณา Google AD รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD

รับทำเว็บไซต์ในพังงา

รับทำเว็บ พังงา

รับทำเว็บในพังงา

รับทำเว็บไซต์ พังงา

อัตราค่าบริการ รับทำเว็บไซต์

1
เว็บแบบดั้งเดิม ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
6800
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 2500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บไซต์ในพังงา
2
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
7800
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บ พังงา
3
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
20000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 8000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บในพังงา
4
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
28000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 16000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บในพังงา
5
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
36000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 24000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 20 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บในพังงา
6
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
44000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 32000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 15 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
รับทำเว็บในพังงา
7
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
52000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 40000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 12 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
รับทำเว็บในพังงา
8
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
60000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 48000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 10 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
รับทำเว็บในพังงา
9
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด
68000
มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 56000
เหมาะสำหรับ:
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 8 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
รับทำเว็บในพังงา

ขอบเขตบริการ

ONE STOP SERVICE..!
ที่เดียว บริการครบทุกขั้นตอน

ที่ปรึกษาที่ดี ตรงไปตรงมา

ยินดีตอบข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับ บริการทำเว็บไซต์ของมิสเตอร์โนว์ ทั้งหมด อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีของลูกค้า

จดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

ยินดีจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ ด้วย ข้อมูลองค์กร หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของลูกค้า

ออกแบบ สร้าง เว็บไซต์

ยินดีออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ตามคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักวิชาการสากล ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและทดสอบอย่างดีแล้ว

บริการติดตั้ง เว็บไซต์

ยินดีติดตั้งเว็บไซต์ บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการแก่ลูกค้า และอัพเดทด้วยเนื้อหาสำหรับใช้ทำเว็บไซต์

บริการอัพเดทเนื้อหา ฟรี

บริการอัพเดทเนื้อหาฟรี ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม สำหรับบริการ Google SEO แต่ละแพคเกจ

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่ ฟรี

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่ ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม สำหรับบริการ Google SEO แต่ละแพคเกจ

บริการ ต่ออายุบริการ

บริการต่ออายุบริการ สำหรับ ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

บริการย้ายเว็บไซต์

บริการย้ายเว็บไซต์ ระหว่าง ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และรับจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์เก่าสร้างเว็บไซต์ใหม่

บริการอัพเดทเนื้อหา

บริการอัพเดทเนื้อหา คิดค่าบริการเป็นรายครั้ง สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ทุกเว็บไซต์

ขั้นตอน การให้ การรับ บริการ

1

ลูกค้าเตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้อมูลซึ่งเป็น ข้อความ และ ภาพ ซึ่งคิดว่าเป็น สิ่งสำคัญ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กรและสินค้า

การรวบรวมข้อมูล ควรรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ดิจิตอล เพื่อง่ายต่อการทยอยส่งทางอินเตอร์เน็ตในลำดับต่อไป และการสร้างหน้าข้อมูลด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยลูกค้ามาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

2

สำรวจเพื่อค้นหา เว็บไซต์ตัวอย่าง

เว็บตัวอย่าง อาจมีมากกว่าหนึ่งเว็บ แต่ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่เว็บก็ตาม ควรทำการบันทึก URL Address และมีคำอธิบายโดยย่อว่า ในแต่ละเว็บและแต่ละหน้าเหล่านั้น เว็บตัวอย่างมีสิ่งใดบ้างมีองค์ประกอบใดบ้าง ที่ลูกค้าต้องการให้มีอยู่ในเว็บของลูกค้า

3

ติดต่อมิสเตอร์โนว์

เพื่อ ปรึกษา พูดคุย สรุปและตกลง ในรายละเอียดต่างๆ ที่ตกผลึกอย่างดีแล้ว ตลอดจน เพื่อประเมินค่าบริการ

ค่าบริการโดยการประเมิน ย่อมไม่ใช่ จำนวนค่าบริการ ที่แท้จริง

จำนวนค่าบริการที่แท้จริง จะทราบได้ก็ต่อเมื่อ งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

4

ลูกค้าชำระค่าบริการ 50%

50% จากค่าบริการโดยประเมิน ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หลังจากได้ร้บค่าบริการในส่วนนี้ และ ข้อมูลสำหร้บจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ แล้ว เว็บไซต์ของลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว หากไม่มีปัญหาด้านเทคนิคใดๆ จะออนไลน์ภายใน 3 ชั่วโมง

5

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

เบื้องต้น ควรส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อองค์กร ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ขององค์กร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ซึ่งต้องการจดทะเบียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ต้องสะกดด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6

เว็บไซต์ลูกค้าออนไลน์

เว็บไซต์ลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว จะถูกดำเนินการเพื่อออนไลน์ ภายใน 3 ชั่วโมงนับจาก การจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

7

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด

ข้อมูลพร้อม ข้อมูลดี และจัดส่งได้เร็วเท่าไร งานย่อมออกมาดีและเสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้น

8

ลูกค้าตรวจสอบ ความคืบหน้าของงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้เป็นระยะ จาก เว็บไซต์จริง รวมทั้ง สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยการติดชมหรือแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางที่สะดวกและเหมาะสม

9

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้า

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้าเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ เพื่อลูกค้าจะได้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย

10

ลูกค้าชำระค่าบริการ งวดที่ 2 หรือ งวดสุดท้าย

ลูกค้าชำระค่าบริการ ซึ่งคงเหลือทั้งหมดตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เมื่อลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์แล้ว และพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข

การจงใจ เพื่อทำให้การชำระค่าบริการงวดสุดท้ายล่าช้า ย่อมเป็นเหตุผลทำให้มิสเตอร์โนว์ ต้องปิดการทำงานของเว็บไซต์ของลูกค้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินงวดสุดท้ายทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11

มิสเตอร์โนว์ ปรับแต่ง Google SEO

การปรับแต่ง Google SEO จะดำเนินการให้แก่ลูกค้าก็ต่อเมื่อ ลูกค้าชำระค่าบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ ข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแสดงผลใน หน้าแสดงผลการค้นหา ของกูเกิ้ลแล้ว และจะดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้า จนครบจำนวนครั้งของแต่ละแพคเกจ โดยแต่ละครั้งจะเลือกดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยวิธีการใดๆ

พื้นที่บริการ งานเว็บไซต์
บริการ รับทำเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า จากทั่วทุกภูมิภาคไทย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ธุรกิจ บริการ งานเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์โรงแรม

รับทำเว็บไซต์รีสอร์ท

รับทำเว็บไซต์เกสท์เฮาส์

รับทำเว็บไซต์บังกะโล

รับทำเว็บไซต์โฮมสเตย์

รับทำเว็บไซต์โฮสเทล

รับทำเว็บไซต์อพาร์ทเม้นท์

รับทำเว็บไซต์ห้องเช่า

รับทำเว็บไซต์บ้านเช่า

รับทำเว็บไซต์บ้านจัดสรร

รับทำเว็บไซต์คอนโดมิเนียม

รับทำเว็บไซต์โรงงาน

รับทำเว็บไซต์โรงเรียน

รับทำเว็บไซต์โรงเรียนกวดวิชา

รับทำเว็บไซต์ติวเตอร์

รับทำเว็บไซต์สอนภาษา

รับทำเว็บไซต์คลินิก

รับทำเว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด

รับทำเว็บไซต์คลินิกเสริมความงาม

รับทำเว็บไซต์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

รับทำเว็บไซต์ศูนย์ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

รับทำเว็บไซต์นวดแผนโบราณ

รับทำเว็บไซต์สปา

รับทำเว็บไซต์ร้านอาหาร

รับทำเว็บไซต์ภัตตาคาร

รับทำเว็บไซต์รถเช่า

รับทำเว็บไซต์รถตู้ให้เช่า

รับทำเว็บไซต์แท็กซี่

รับทำเว็บไซต์แท็กซี่มิเตอร์

รับทำเว็บไซต์แท็กซี่ป้ายเขียว

รับทำเว็บไซต์เรือเร็วให้เช่า

รับทำเว็บไซต์เรื่องนำเที่ยว

รับทำเว็บไซต์รถบัสรับจ้าง

รับทำเว็บไซต์รถรับจ้างขนของ

รับทำเว็บไซต์มอเตอร์ไซด์ให้เช่า

รับทำเว็บไซต์ทัวร์

รับทำเว็บไซต์นำเที่ยว

รับทำเว็บไซต์ท่องเที่ยว

รับทำเว็บไซต์ขายของ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD

รับทำเว็บไซต์ Google

รับทำโฆษณา Google AD

รับปักหมุด บน แผนที่ Google

รับทำ Google My Business